MIGRAINEBEHANDELINGEN

Migraine is een aanvalsgewijs optredende hoofdpijn, die gepaard gaat met bonkende hoofdpijn of braken. Veelal komt deze pijn door het maken van veelvuldig terugkerende bewegingen, die de spanning op de nek en hoofdspieren ernstig verhogen.

Een geregelde behandeling door een opgeleide masseur geeft hierbij een grote verlichting.

Bij migraine aanvallen is er steeds sprake van grote spanningen, waar de ene persoon wel en de andere niet tegen kan.

Dit kan komen door: thuissituatie, kinderen, werkstress, geldzorgen, ziektes, bezorgdheid, alcohol, koffie, langdurig gebruik pijnstillers, temperatuursverschillen.

Wat kan men hier zelf aan doen:

Bij twijfels of vragen bel uw Masseur 046-4375279