VERZEKERINGEN

Fiscale voordelen voor Touch Pro Stoelmassage:

Omdat de werkgever de TouchProŽ Europe stoelmasseur contracteert en betaalt en dus afnemer is van de prestaties, heeft hij om die reden, op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968, recht op aftrek van voorbelasting. Deze voorbelasting betreft de 19% b.t.w. die over de diensten van de stoelmasseur en de eventuele reiskostendeclaratie betaald wordt.

Ten tweede kan de opdrachtgever het gehele factuurbedrag excl. de b.t.w. (want die heeft hij al teruggekregen) als bedrijfskosten opvoeren. Zodoende betaalt hij/zij minder inkomstenbelasting.

Bovenstaande is overigens alleen aftrekbaar onder de volgende condities: