INFORMATIE

informatie

Mijn Naam is S. Noteboren
Geb. 17-07-1950
Aangesloten bij de BATC
Mijn reg. nummer is BR - 0521
AGB praktijkcode 9011234
AGB zorgverlenercode 90031319
Klacht en tuchtrecht reg. no. KB - 0905-0645
KVK nummer 14115931000

Even wat info over mezelf
Ik ben een zeer warm en vriendelijke persoonlijkheid
Sta open voor alle klachten van elke aard kan uitstekend luisteren
En zoek dan samen met mijn klanten naar een creatieve oplossing
Waarmee ik de mensen inspireer en activeer
Ik ben Paramedisch therapeut
Met een medische opleiding op HBO Niveau
Als natuurgeneeskundige
Het wek van Energetisch therapeut geeft veel voldoening.
Als je ziet hoe de mensen opknappen als ze bij je geweest zijn terwijl ze moe
En afgebrand binnen kwamen en je ziet ze weer zichtbaar op leven gewoon schitterend.
Ze kunnen de mentale druk van alledag niet meer aan
En dan helpen door eenvoudige methodieken toe te passen